Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejný opatrovník

Jedná se o zákonné zastupování občana, který byl na základě rozhodnutí soudu omezen ve svéprávnosti a opatrovníkem mu soud jmenoval obec.

Podmínky a postup řešení:

Podnět k řešení situace opatrovance obce je možné podat při osobní návštěvě, telefonicky nebo písemně.

K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka. Omezit svéprávnost lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.

Veřejný opatrovník
Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení, kdy je soudem opatrovanci jmenován opatrovník. Není-li možné, jmenovat opatrovníkem příbuznou nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, je jmenován veřejný opatrovník.

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud současně určí rozsah opatrovníkových práv a povinností.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde nás najdete
  Městský úřad Kadaň, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jana Roháče 1381, 1. patro, kancelář dv. č. 28.

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek - v těchto dnech je vhodné se na schůzce domluvit předem telefonicky. Pracovníci bývají v terénu, mimo kancelář.

  Pracovníci
  Michaela Kobzová, DiS., kancelář dv.č. 28,
  Tel.: 474 319 652, 720 972 193, e-mail: michaela,kobzova@mesto-kadan.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné.

Formuláře:

 • Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Žádné.

Datum poslední aktualizace: 8.2.2021

load