Životní situace - potřebuji vyřídit

Nepříznivá sociální situace, ohrožení sociálním vyloučením, sociální poradenství

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit svou nepříznivou sociální situaci.

Parkovací karty pro zdravotně postižené občany

Speciální označení vozidel:
O 1 – Označení vozidla přepravujícího osobu, O 2 – Označení vozidla řízeného osobou těžce zdravotně postiženou (OZP) sluchově postiženou


KOMU JE URČEN
Držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni.
Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu osoby se zdravotním postižením s označením ZTP nebo ZTP/P.
Pokud někdo potřebuje parkovací průkaz do auta, ale není držitelem ZTP nebo ZTP/P, musí nejdřív podat Žádost o přiznání průkazu OZP na úřadu práce dle trvalého bydliště.
Je-li průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznán, je nutné počkat na rozhodnutí a fyzické vydání průkazu. S originálem průkazu v ruce a s 1 aktuální fotografií o rozměru 35 x 45 mm pak lze během 1 úředního dne na počkání vyřídit parkovací průkaz. Držitel budoucího parkovacího průkazu musí být na patřičném úřadu vždy osobně přítomen, aby parkovací průkaz podepsal.

Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv.

K průkazu s označením TP není parkovací průkaz vydáván.

Pokud nemáte trvalý pobyt v Kadani, musíte si parkovací průkaz vyřídit tam, kde máte trvalý pobyt.

Sociální kurátor pro dospělé

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit svou nepříznivou sociální situaci.
Sociální kurátor pro dospělé pomáhá zejména v případě, kdy je osoba ohrožena sociálním vyloučením - neuspokojivé sociální zázemí, nedostatek finančních prostředků.
Jedná se o tyto situace:
- po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
- po ukončení léčby chorobných závislostí a propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti.
- po propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech.
- kdy nejsou uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že dotyčná osoba je osobou bez přístřeší.
- kdy práva a zájmy osoby jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Sociální pohřeb

Žádost o vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, případně jiné fyzické nebo právnické osoby.
Obec obdrží oznámení o úmrtí od právnické nebo fyzické osoby, která nemůže zajistit pohřbení ze závažných osobních důvodů. Pohřbení pak zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Obec následně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu. Snahou obce je poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení a vysvětlit povinnosti dědiců vůči obci, jako vypraviteli pohřbu.

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Tuto službu v Kadani poskytuje:
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Více zde: https://www.dsskm.cz

Sociální služby pro rodinu

Krizový byt – byt spravovaný Správou městských bytů – poskytuje pobytovou službu na
přechodnou dobu matce (otci) s dětmi, kteří se ocitli v krizové sociální situaci, spojené se
ztrátou bydlení (např. osoby týrané, oběti domácího násilí) a osobám, které se ocitly v akutní krizi.
Krizový byt umožňuje poskytnout pobytovou službu na přechodnou dobu.

Sociální služby pro seniora

Tuto službu v Kadani poskytuje:
Městská správa sociálních služeb
Vežní 958, Kadan 432 01

IČO: 65642481

tel. 474 699 700

Email: mssskadan@seznam.cz

Veřejný opatrovník

Jedná se o zákonné zastupování občana, který byl na základě rozhodnutí soudu omezen ve svéprávnosti a opatrovníkem mu soud jmenoval obec.

Žádost o sociální dávky

Veškeré dávky, příspěvky vyřizuje a vyplácí Úřad práce ČR.

load