Životní situace - potřebuji vyřídit

Domov pro seniory

Pobytová sociální služba, kterou v Kadani poskytuje:
Městská správa sociálních služeb
Vežní 958, Kadaň 432 01
IČO: 65642481
tel. 474 699 700

Email: mssskadan@seznam.cz

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Důvody pro ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, pokud příjemce nemá soudem jmenovaného opatrovníka:
- výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit
- nemůže-li příjemce, případně jeho zástupce, výplatu dávky důchodového pojištění přijímat (většinou je důvodem špatný zdravotní stav)
- byly by poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat.

Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou

Postup při zájmu o byt v domě s pečovatelskou službou v Kadani. Domy s pečovatelskou službou se nacházejí v ul. Věžní 1392 a ul. Tyršova 567. Byty jsou ve vlastnictví Města Kadaně.

Žádost o přiznání důchodu

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení. Budoucí důchodce se musí vždy obrátit na OSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
Roháčova 4183, 430 03 Chomutov
Telefon +420 474 637 511, +420 474 637 611

Elektronická adresa podatelny: posta.cv@cssz.cz

ID datové schránky z58ac55
load