Životní situace - potřebuji vyřídit

Poplatek za komunální odpad

Město Kadaň prostřednictvím Městského úřadu v Kadani vybírá místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 7/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za psa

Město Kadaň prostřednictvím Městského úřadu v Kadani vybírá místní poplatek ze psů. Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 5/19 - o místním poplatku ze psů
load