Životní situace - potřebuji vyřídit

Poplatek za komunální odpad

Město Kadaň prostřednictvím Městského úřadu v Kadani vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/19 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za psa

Město Kadaň prostřednictvím Městského úřadu v Kadani vybírá místní poplatek ze psů. Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 5/19 - o místním poplatku ze psů