Životní situace - potřebuji vyřídit

Prodej, nabytí, směna a dar nemovitého majetku

Sjednání prodeje, směny, daru (jiného druhu nabytí) nemovitého majetku

Pronájem nebytových prostor

jde o nebytové prostory popř. soubory nemovitostí

Pronájem, pacht, výpůjčka nemovitého majetku

Sjednání smluvního vztahu - pronájem, pacht, výpůjčka nemovitého majetku

Souhlasy města

jde o písemné vyjádření města (k nemovitostem ve vlastnictví města vč. vyjádření města jako sousedního - vedlejšího vlastníka nemovitosti) k oprávnění provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zřízení věcného břemene

Sjednání věcného břemene (služebnosti)
load