Ing. Jindřich Rebec

Funkce:Informatik
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 4
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Informatik
E-mail:jindrich.rebec@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 679