Jana Gallová

Funkce:zást. vedoucího, technicko-administrativní pracovník
Detail funkce:Ekologické investice, administrativa
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 33
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor výstavby (OV) -> Vedoucí­ odboru výstavby -> zást. vedoucího, technicko-administrativní pracovník
E-mail:jana.gallova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 534