Ing. Jan Vaic

Funkce:Místostarosta města
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 2
Pracovní zařazení:Starosta města -> Místostarosta města
E-mail:mistostarosta@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 503