Bc. Bohdana Šumavská

Funkce:Sociální pracovník
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 29
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociální­ péče (SP) -> Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice -> Sociální pracovník
E-mail:bohdana.sumavska@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 660
Mobilní telefon: +420 720 996 318