Bc. Helena Lajtnerová

Funkce:Personalista, mzdová účetní
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 11
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Personalista, mzdová účetní
E-mail:helena.lajtnerova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 514