Petra Wožniaková

Funkce:Majetkoprávní úsek - žádosti fyzických osob, souhlasy města
Detail funkce:Zajišťování­ správy majetku města, tzn. jeho nabývání­, pronájem, prodej a jiné formy dispozice. Zajišťování­ zveřejňování­ záměrů města ve věci převodu nemovitostí­. Pří­prava a uzaví­rání­ smluv na nemovitosti, kde je město účastní­kem. Souhlasy města.
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 5
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Majetkoprávní úsek - žádosti fyzických osob, souhlasy města
E-mail:petra.wozniakova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 512
Řeší tyto životní situace: