Hana Zýková

Funkce:Majetkoprávní úsek - žádosti fyzických osob, věcná břemena, zahrádkářské kolonie
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 5
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Majetkoprávní úsek - žádosti fyzických osob, věcná břemena, zahrádkářské kolonie
E-mail:hana.zykova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 512
Řeší tyto životní situace: