Michal Prokopec

Funkce:Informatik
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Informatik
E-mail:michal.prokopec@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 623
Mobilní telefon: +420 724 300 832