Ing. Karel Bazalka

Funkce:Vedoucí­ odboru výstavby
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 29
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor výstavby (OV) -> Vedoucí­ odboru výstavby
E-mail:karel.bazalka@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 530