Pavlína Beránková

Funkce:Evidence řidičů
Umístění:budova Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň -> dveře 2
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor dopravy (OD) -> Vedoucí odboru dopravy -> Evidence řidičů
E-mail:pavlina.berankova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 606