Ing. Petr Panuška

Funkce:Vedoucí­ odboru vnitřních věcí
Umístění:budova Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň -> dveře 17
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí
E-mail:petr.panuska@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 620
Řeší tyto životní situace: