Dana Holasová

Funkce:Vedlejší pokladna
Umístění:budova Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň -> dveře 3
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor dopravy (OD) -> Vedoucí odboru dopravy -> Vedlejší pokladna
E-mail:dana.holasova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 622