Petr Ficker

Funkce:Řidič, správce budovy
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Řidič, správce budovy
E-mail:
Telefon: +420 607 925 708
Mobilní telefon: +420 607 925 708