Jana Hájková

Funkce:Účetní
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 25
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor ekonomický (EKO) -> Vedoucí­ ekonomického odboru -> Účetní
E-mail:jana.hajkova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 522