Petr Stehlík

Funkce:Řidič
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Řidič
E-mail:
Telefon: +420 607 230 722
Mobilní telefon: +420 607 230 722