Ing. Milan Pikl

Funkce:Vedoucí stavebního úřadu
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 36
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Stavební úřad (SÚ) -> Vedoucí stavebního úřadu
E-mail:milan.pikl@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 535