Ing. Kateřina Ezrová

Funkce:Památková péče
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 9
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR) -> Vedoucí odboru regionálního rozvoje -> Památková péče
E-mail:katerina.ezrova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 544