Věra Moravčíková

Funkce:RÚIAN, archiv, statistika
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 38
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Stavební úřad (SÚ) -> Vedoucí stavebního úřadu -> RÚIAN, archiv, statistika
E-mail:vera.moravcikova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 538
Řeší tyto životní situace: