Mgr. Alena Zapletalová

Funkce:Územně analytické podklady, GIS
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 39
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR) -> Vedoucí odboru regionálního rozvoje -> Územně analytické podklady, GIS
E-mail:alena.zapletalova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 539