Martin Šíl

Funkce:Kadaňské noviny
Umístění:budova Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Kadaňské noviny
E-mail:noviny@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 678