Jan Šerák

Funkce:Správa městských bytů
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 5
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Správa městských bytů
E-mail:jan.serak@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 673
Řeší tyto životní situace: