Ing. Jiří Pazdera

Funkce:Vedoucí odboru dopravy
Detail funkce:Vedoucí­ odboru, taxi, autoškoly, zkušební­ komisař
Umístění:budova Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň -> dveře 24
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor dopravy (OD) -> Vedoucí odboru dopravy
E-mail:jiri.pazdera@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 600