Bc. Zdeňka Beránková

Funkce:Vedoucí oddělení SPO, zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče)
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 48
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociálně právní­ ochrany (SPO) -> Vedoucí oddělení SPO, zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče)
E-mail:zdenka.berankova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 668
Mobilní telefon: +420 601 391 378