Bc. Daniela Bachová

Funkce:Správní řízení, výpis z živ. rejstříku
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 50
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Obecní živnostenský úřad (OŽU) -> Vedoucí živnostenského úřadu -> Správní řízení, výpis z živ. rejstříku
E-mail:daniela.bachova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 633
Řeší tyto životní situace: