Ing. Jiří Frajt

Funkce:Vedoucí Odboru životního prostředí
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 15
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí
E-mail:jiri.frajt@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 553