Václav Brouček

Funkce:Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 24
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky
E-mail:vaclav.broucek@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 560