Ing. Miroslav Jancák

Funkce:Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 18
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace
E-mail:miroslav.jancak@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 557