Eliška Slavíková, DiS.

Funkce:Vodní hospodářství, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 19
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vodní hospodářství, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu
E-mail:eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 559