Ing. Petr Čermák

Funkce:Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky (zástup)
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 17
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky (zástup)
E-mail:petr.cermak@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 556