Dana Fialová

Funkce:E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 16
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa
E-mail:dana.fialova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 552