Ing. Veronika Pešičková

Funkce:Projektová manažerka
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 36
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociální­ péče (SP) -> Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice -> Projektová manažerka
E-mail:veronika.pesickova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 682
Mobilní telefon: +420 727 810 577