Bc. Jan Štítkovec

Funkce:Přestupky v dopravě
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 8
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Přestupky v dopravě
E-mail:jan.stitkovec@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 637