Bc. Jitka Žáková, DiS.

Funkce:Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 19
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby
E-mail:jitka.zakova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 559