Jana Ogáseanová

Funkce:Administrativa
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 11
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Administrativa
E-mail:jana.ogaseanova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 680