Jaroslava Volhejnová

Funkce:Sociální pracovnice - Terénní program
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociální­ péče (SP) -> Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice -> Sociální pracovnice - Terénní program
E-mail:volhejnova.jaroslava@gmail.com
Telefon: +420 725 415 833
Mobilní telefon: +420 727 945 002