Jan Hnídek

Funkce:Inženýrská činnost
Detail funkce:Investiční­ činnost, stavební­ dozor
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 34
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor výstavby (OV) -> Vedoucí­ odboru výstavby -> Inženýrská činnost
E-mail:jan.hnidek@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 531