Ing. Lenka Kášová

Funkce:Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 14
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR) -> Vedoucí odboru regionálního rozvoje
E-mail:lenka.kasova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 547
Mobilní telefon: +420 722 952 611