Michaela Kobzová, DiS.

Funkce:Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 28
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociální­ péče (SP) -> Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice
E-mail:michaela.kobzova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 720 972 193