Bc. Petra Černochová

Funkce:Vodní hospodářství, ochrana vod
Umístění:budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 19
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vodní hospodářství, ochrana vod
E-mail:petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 558