Silvie Tichá, DiS.

Funkce:Sociální pracovnice SPOD – Prunéřov, týrané a zneužívané děti, domácí násilí
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 46
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociálně právní­ ochrany (SPO) -> Vedoucí oddělení SPO, zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče) -> Sociální pracovnice SPOD – Prunéřov, týrané a zneužívané děti, domácí násilí
E-mail:silvie.ticha@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 667
Mobilní telefon: +420 724 387 646