Soňa Jerie

Funkce:Matrika (rodný list, narození dítěte, vítání občánků)
Umístění:budova Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň -> dveře 13
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Matrika (rodný list, narození dítěte, vítání občánků)
E-mail:sona.jerie@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 616
Řeší tyto životní situace: