Miroslava Němcová

Funkce:Evidence obyvatel
Detail funkce:Centrální­ registr obyvatel, přihlášení, změny
Umístění:budova Jana Švermy 21, 432 01 Kadaň -> dveře 11
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Evidence obyvatel
E-mail:miroslava.nemcova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 618
Řeší tyto životní situace: