Milan Říha

Funkce:Registrace vozidel
Umístění:budova Jana Švermy 21, 432 01 Kadaň -> dveře 4
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor dopravy (OD) -> Vedoucí odboru dopravy -> Registrace vozidel
E-mail:milan.riha@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 605