Mgr. Lenka Vaic

Funkce:Referent odboru oddělení sociální péče
Detail funkce:Referent odboru, sociální pracovník, evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS, ustanovování zvláštního příjemce důchodu, stanovení úhrady sociálních služeb, sociální pohřby, vydávání parkovací karty
Umístění:budova Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň -> dveře 28
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ) -> Vedoucí odboru OSVZ -> Oddělení­ sociální­ péče (SP) -> Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice -> Referent odboru oddělení sociální péče
E-mail:lenka.vaic@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 686
Řeší tyto životní situace: