Kateřina Linhartová

Funkce:Občanské průkazy (výdej občanských průkazů, cest. dokladů)
Umístění:budova Jana Švermy 21, 432 01 Kadaň -> dveře 10
Pracovní zařazení:Starosta města -> Odbor tajemníka úřadu (OTU) -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí (OVV) -> Vedoucí­ odboru vnitřních věcí -> Občanské průkazy (výdej občanských průkazů, cest. dokladů)
E-mail:katerina.linhartova@mesto-kadan.cz
Telefon: +420 474 319 624
Řeší tyto životní situace: